Inschrijven

Aanmeldformulier DVSN

Gegevens leerling
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Betalingsgegevens
Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Het factuurbedrag dient u voor aanvang van de module over te maken naar rekeningnummer NL77ABNA0417752857 KvK:62447750
Goedkeuring ouders
Voor kinderen onder 18 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers benodigd. Vul hieronder de toestemmingsgegevens van de ouders/verzorgers in.
ouder/verzorger 1
ouder/verzorger 2
Trainingskeuze